Tin nổi bật
Tin nổi bật
Dạy học phát triển phẩm chất, năng lực là phương pháp tích tụ dần dần các yếu ...
I, CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ  DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT NGƯỜI HỌC.1) Thế nào là DH theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học?Dạy học phát triển phẩm chất, năng lực là phương pháp tích tụ dần dần các yếu tố của phẩm chất và năng lực người học để chuyển hóa và góp phần cho việc hình thành, phát triển nhân ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 10